Naviger:

Tilbage til oversigt

Næste
Forrige

Lethian I

Indledning

Slaget om Lethian var ikke et normalt arrangement for Misfire. Det var et noget ambitiøst projekt hvor vi ikke rigtigt havde en idé om folk overhovedet var interesseret i at deltage. Uden at sige for meget kan jeg vel godt lige nævne at "folk" er ret svære at få til at deltage i anderledes ting. Men med en del arbejde med at reklamere og lokke, presse og (næsten da) true folk, lykkedes det os at få 20 deltagere til denne kampagne ... og da vi fik vores evalueringsark tilbage da kampagnen og weekenden var slut, havde 95% procent svaret i den bedste rubrik om hvorvidt de kunne tænke sig at prøve igen - så helt dårligt har det jo nok ikke været.

Af praktiske ting bør det nok nævnes at Slaget om Lethian I blev spillet med femte udgave af Warhammer, med tilføjelser af ekstra regler vi selv havde lavet til formålet.

Fortællingen

Under kampagnen var der tre dommere, Jonas "Okkel", Eske og undertegnede (Carsten "VonPanne"). Vi havde, for at sige det på en moderat måde, rimelig travlt under hele kampagnen. Derfor kan selve kampagnen ikke beskrives særlig grundigt, men jeg vil da gøre hvad jeg kan for at fortællingen bliver så god som muligt, med hovedvægt på hvordan det foregik.

Scenen var en hal i Farum, og vi begyndte fredag aften (d. 19/11-00) at sætte borde op, hænge skilte op og hvad der nu ellers hører sig til. Selve kampagnen udspillede sig fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag. Vi havde som sagt ingen erfaring med en kampagne af denne karakter, men vi håbede på at mange kæmpemæssige og kaotiske slag i tidens løb havde hjulpet os med håndtere kampagnen. Vi var derfor lige så spændte som deltagerne på hvordan det hele ville gå.

Alle deltagere var som tidligere beskrevet delt op i hold. Der var fire hold og en lejesvend (Dogs of War) som lejede sine tropper ud til det hold han bedst kunne lide - som oftest det der betalte mest. Holdene var :

Hvid - Dværgene og Bretonnia

3 Dwarfs, 2 Bretonnia

Grøn - Elverne med support

2 Wood Elves, 1 High Elves, 1 Empire

Rød - Bad guys

2 Chaos Dwarfs, 2 Orcs & Goblins, 1 Skaven

Sort - Really bad guys

1 Nurgle Daemon, 1 Tzeentch Daemon, 1 Chaos Warriors, 1 Beastmen, 1 Dark Elves

I alt 20 spillere, hvor de 19 var fordelt på de 4 hold. Som skrevet tidligere udspillede kampagnen sig over mange borde, og hvert bord repræsenterede et len i Lethian. Hvert hold havde fra start af nogle len i Lethian, og herunder kan du se et politisk kort over Lethian, hvor de fire hold er repræsenteret. De to lyseblå len var neutrale fra start, og det store midt i det hele er Lethians hovedstad som er et strategisk knudepunkt.

Det kan ses på kortet at der er 20 len i Lethian og at de er forbundet på kryds og tværs med veje som hærene kan rejse ad. Det er hurtigere at rejse via hovedvejene. Det kan være at det er ved at være tid til at kigge lidt på hallen og bordopsætningen:

Her er et overblik over den del af hallen hvor bordene stod. Her er det fredag aften og vi er stadig i gang med at gøre bordene klar og sætte terræn op. I forgrunden er de to borde der repræsenterer hovedstaden. Vi forventede at der ville være rift om hovedstaden, og derfor er hovedstaden som den eneste sammensat af to borde.

Når en spiller ville have sin hær ud at rejse, gik han op til dommerbordet med sin marchseddel. På den kunne det ses på hvilket bord hæren stod, og han sagde så hvor han ville hen. Så skrev en dommer så hvornår han ville ankomme på bordet, hvorefter han lagde sin marchseddel på det bord han marcherede imod så andre kunne se at han ankom, og om hvor lang tid. Med 20 hære der rejser rundt på kryds og tværs af alle vejene og mellem alle len, kan det godt være lidt svært at overskue det hele ... hvis ikke det lige var fordi Jonas havde været kreativ. Vi havde et kort over Lethian lavet med terræn og veje, og med det kunne man se hvor folk var. Hver hær havde nemlig sit eget lille flag og det blev sat på kortet hvor han var, eller var på vej hen. Hvis han var ude at marchere stod flaget imellem de to len han rejste. Herunder kan du se kortet, som rimligevis svarer overens med det politiske kort:

Der hvor flagene klumper sig lidt sammen kunne godt tyde på at der var kamp om et len. Specielt hovedstaden nederst til højre er der en del hære der har samlet sig. Rundt omkring ligger også nogle lapper papir, som var lidt en nødløsning for at vise overfor spillerne hvilket hold der ejede hvilke len. Meningen var at det skulle vises med flag i holdenes farve, men det kneb pludselig med tiden. 

Det er så vores lidt rodede dommerbord, ved hvilket vi gjorde hvad vi kunne for at få hele showet til at køre. I baggrunden står en gruppe folk og kigger på kortet og diskuterer strategier. Kortet kan lige skimtes mellem folk. Det var i det hele taget en rigtig god idé med det kort, for det fik virkelig folk til at snakke løs om alle muligheder i Lethian. Selv kl. 2 om natten hvor kampene længe havde været sat på pause, stod folk og snakkede over kortet.

Hvad der kom som en af de største overraskelser for os selv var den måde hærene klumpede sig sammen på. Der blev løsnet lidt op til sidst, men i starten var der stort set kun kamp på 2 borde. Det er vel egentlig logisk nok, folk ville være sikre på at vinde et len og sørgede derfor for at være en hær mere end modstanderen. Det samme tænkte modstanderen når der skulle forsvares, og det var ikke længe om at eskalere. Det virkede på os som om at folk ikke tænkte over at man normalt kæmper på lige vilkår som udgangspunkt. F.eks. to hære mod to. Det grønne hold lærte dette på den hårde måde for de gik ind med alle ressourcer for at overtage hovedstaden. Det sorte hold havde nogenlunde samme idé, men de havde en hær mere end det grønne hold, og brugte den til at smutte bagom for at tage alle grøn holds len, mens de var låst i kamp. Billedet her er fra den store kamp om hovedstaden:

Der er en anden ulempe ved sammenklumpningen. Det er at meget store kampe tager meget lang tid. Og dette er faktisk ret vigtigt når man tænker på at hele kampagnen er baseret på tid, og nogle hære kan nå at marchere ret langt på den tid en stor kamp tager. Selvfølgelig er en stor kamp vel ikke bare en kamp, men det repræsenterer vel nærmere en hel krig. Alligevel prøvede vi på forskellige måder at splitte hærene lidt op. Der blev bl.a. arrangeret en lille skattejagt, hvor det blev sort hold der fandt skatten. Desuden blev spillerne nok også påvirket af at vi gik og snakkede om sammenklumpningen.

Om selve den måde kampagnen udviklede sig på kan jeg ikke sige så meget ud over at det bølgede frem og tilbage. Ved hver hele klokketime var der en form for turskift, da holdene fik indtjening fra de len de ejede. Samtidig kunne der være tilbud fra gennemrejsende købmænd. Når indtjeningen blev beregnet havde vi et fast holdpunkt om hvilke hold der havde hvilke len, og det har vi illustreret under punktet udvikling (link mangler pt).

Ellers er der måske lige et par ting jeg vil fremhæve omkring udviklingen. Sort fik spredt sig meget hurtigt i starten, specielt på grøns bekostning. Hvid og rød havde deres egne stridigheder, hvor de også fik samlet ganske mange hære på et af de små borde som billedet herunder illustrerer ganske fint:

Efter mange timers kampe og stridigheder over det samme område besluttede hvid og rød at afbryde kampen for at få gang i flere små slag. Det skete også og der kom i det hele taget lidt mere spredning på kampene hen imod slutningen. De følgende billeder er fra forskellige steder undervejs i kampagnen:

Et kig på en kamp mere mellem rød og hvid. Bemærk de brune stykker tape der er ved bordkanten. De repræsenterer der hvor man rejser mellem bordene. Dvs. hvis man kommer fra bord 14 til dette, skal man sætte op nede i hjørnet. Og hvis man under en kamp vil rejse mod bord 14, skal man forlade kampen i dette hjørne.

Dværgene har dannet en halvcirket omkring hvor kaos dværgene ankom. Forsvarerne skal stille op først, men de må stort set selv bestemme hvor. Det kan give nogle farlige fælder.

Her er hvid og sort oppe at toppes. Dværgene har fået hjælp fra lejesvendene, som rykker ind for at assistere.

Denne gang er vi på skovtur hvor elverne forsvarer deres land mod Chaos. Nu er det elverne der har fået forstærkninger fra lejesvendene, som netop er ankommet.

Et af de mere sjældne one-on-one slag i kampagnen. Det var Nurgle Daemon hæren der rejste tilbage for at stoppe den "grønne" udflugt i sorts bagland. Og det lykkedes også.

Og så vil jeg lige igen fremhæve at der var kreative muligheder på kortet, og at det var Peter Meyer der først fandt ud af dem. Han spurgte om ikke det var muligt at sejle udenom, og jo da. Det havde vi skam overvejet på forhånd, og det er også grunden til at grøn pludselig får et len oppe i sorts bagland i "tur" 10.

Da det efterhånden var blevet tid til at slutte af, begyndte vi at regne lidt på hvem der egentlig stod som vinder til sidst. Det blev beregnet ud fra at hvert len gav et antal victory points. Så blev alle victory points for en side lagt sammen og divideret med antal spillere på holdet. På den måde stod grøn ikke i et dårligere lys i forhold til de andre da de jo havde en spiller mindre. Denne løsning holder dog ikke for lejesvenden der også skal have ret til at være med i listen, så hans point blev beregnet udfra alt det guld han fik skrabet sammen divideret med 1000. Og her er resultatet så:

Dogs Of War 2550 guld / 1000 = 2,6 point
Sort hold 12 vp / 5 spillere = 2,4 point
Grøn hold 7 vp / 4 spillere = 1,8 point
Hvid hold 7 vp / 5 spillere = 1,4 point
Rød hold 6 vp / 5 spillere = 1,2 point

Da lejesvenden jo egentlig kun var i Lethian for at tjene guld og ikke havde nogen politisk interesse i området, endte det med at sort hold vandt tronen med Plaguemaster Mortis Negro i spidsen. Dette er naturligvis ikke holdbart, da kejseren næppe vil acceptere et Chaos kontrolleret kongerige i hans kejserdømme, så mon ikke at der skulle være mulighed for at der kommer en fortsættelse ? (specielt set i lyset af hvad der står i indledningen ...)

Og så tror jeg lige at jeg til røds forsvar (og vel også de andre) vil sige at vi sluttede på et fastlagt tidspunkt og at det var stillingen på det tidspunkt der var den endelige. Hvis der havde været mere tid kunne det selvfølgelig have haft set andeledes ud, da der var flere igangværende kampe der ikke nåede at blive afsluttet. Til sidst bør det vel også nævnes at det var hovedstaden der gjorde forskellen ...

Afslutning

Inden jeg går videre vil jeg lige sige noget, som absolut ikke skal glemmes. Misfire vil gerne sige mange tak til Fanatic - Games & Miniatures

for uden dem var det ikke muligt for Misfire at afholde Slaget om Lethian. Mange tak for at vi måtte bruge jeres borde og terræn.

Dem der var mindst tilfredse med hvordan Slaget om Lethian gik, var faktsik os selv. Vi har fået indtryk af at alle deltagere har haft det sjovt, og har hygget sig med den ekstra stategi der har sat alle kampene lidt i perspektiv. Vi har selv ikke haft så meget tid til at følge kampene, men har blot kigget forbi en gang imellem når der har været lidt tid i overskud. Spillerne har også været flinke overfor hinanden, og har generelt været flinke med deres hære. Der har dog været nogle problemer, og når vi opdagede det, skred vi ind med Guderne som dække. Dem der var ofre for dette var naturligvis ikke særlig tilfredse, men vi havde på forhånd sagt at vi ville have fair hære, så vi havde ikke noget problem med det. Når det er sagt, er vi dog også selv ret tilfredse med hvordan det gik, men vi har lært en del, som kan bruges til fremtidige arrangementer.